Pokud žijete v partnerském vztahu, řešíte toto vztahové dilema. Je o hledání rovnováhy. Pokud příliš prosazujeme sami sebe, ztrácíme druhého. Pokud se příliš přizpůsobujeme, ztrácíme sami sebe. Je třeba se naučit zacházet s odlišností.

Chceš jet k moři a partner na hory?

Ve vztahu musíte vybudovat konstruktivní řešení, jinak vzniká konflikt. Nelze z odlišnosti udělat ctnost jen jednostranně a považovat ji za důležitější a hodnou vyšší tolerance, přizpůsobení a respektu. Jinak s odstraněním odlišnosti vymizí i vztah. Zmizí vymezené hranice, na kterých se můžeme setkat, které jsou naší ochranou i osobní definicí. Bez přijetí odlišností se nelze domluvit a rozumět si.

Největším nepřítelem jsme my sami

Plazí mozek je nejstarší část naší nervové soustavy. Naučil nás diskriminovat. Nejprve byl nebezpečný lev, a pak všechny šelmy. Nejdříve nestál za nic jedem muž, a teď nestojí za nic všichni chlapi. U mužů jsou to zase všechny ženy. Mechanismus je přirozený, zautomatizovaný a hluboce zakořeněný. Dříve nám to pomáhalo přežít, nyní nás to od sebe vzdaluje. Mozková kůra může fungovat až když se plazí mozek uklidní, ukončí se hádky a konflikty. Místo diskriminace je proto na místě rozlišování.

Strach ze změny aneb bude můj život i zítra stejný jako dnes?

Opravdu se změn nebojíte?

Jste připraveni zítra změnit práci?

Opustit svůj domov a odstěhovat se na druhý konec světa?

Nebo odejít od partnera?

Jste při položení těchto otázek stále zcela klidní?

Jak žít ve šťastném vztahu a setkávat se v jinakosti?

Jak se nehádat, jak se chovat a jak najít rovnováhu?

Nevnucujte partnerovi a ostatním stejný názor. Nevede to k porozumění. Nechtějte všem vnucovat a nařizovat, jak mají mluvit a co si mají myslet. Toleranci se dá naučit jen při kontaktu s těmi druhými a bez strachu ze změny. K tomu je třeba odvaha ke konfrontaci a osobnostnímu růstu. Cílem není přesvědčit druhého o své pravdě. Tlak vede k protitlaku a polarity se od sebe vzdalují. A vy chcete žít ve šťastném vztahu.

Jsem tady od toho, abych vás naučil pojmenovat problém, abyste se mohli znovu cítit šťastní v partnerském vztahu a ve vztazích obecně.