Ke klidné mysli nám pomůže, když známe své emoce a rozumíme jim. Jenže často své problémy neumíme ani pojmenovat. Jak to vlastně s emocemi je? Jak udělat z destruktivní emoce konstruktivní?

Jaké pocity jsou pokládány za základní

  • Smutek je reakce na ztrátu. Můžeme se na chvíli stáhnout, ztrátu zpracovat a dát najevo okolí, že potřebujeme podporu. Jen nesmí trvat dlouho.
  • Strach je reakce na ohrožení. Krátkodobě nás hrání před nebezpečím, fyzickým a psychickým zraněním. Jen nás nesmí ovládat a paralyzovat.
  • Vztek nám umožní se prosadit, když nás něco či někdo ohrožuje, podvádí nás, uráží nebo nám chce ublížit. Nesmí být však impulzivní a agresivní.
  • Znechucení přijde při v kontaktu s něčím pro mysl odporným a pro tělo toxickým. Jen si musíme dát pozor, zda jsme emoci dobře rozpoznali.
  • Radost je reakce na vše, co je nám příjemné.

Co nám chce emoce sdělit

  • Smutek touží po pevném poutu a opoře partnera či přítele. 
  • Strach je touhou po klidu, zázemí a pocitu bezpečí.
  • Hněv je touhou po respektu.
  • Znechucení je varováním, že se máme držet dál.
  • Radost je to, co bychom měli vyhledávat a v čem setrvat.

Emoce však nebývají tak přímočaré a na primární emoce často navazují emoce sekundární a vytvářejí řetězovou reakci. Na smutek navazuje bezmoc a zoufalství. Jindy se smutek u mužů často skrývá za vztekem a u žen zase vztek za pláčem. Emoce se také odvíjejí od toho, jak jsme rozpoložení a co jsme v životě zažili.

Zvládání destruktivních emocí

Destruktivní emoce jsou založené na rychlých impulsech, nepochopení, zbrklých a nelogických závěrech. Je třeba naučit se rozumět sami sobě a svým prožitkům, rozpoznávat a pojmenovávat emoce, umět vnímat a vyjádřit, co cítíme.

Pěstování konstruktivních emocí

Abychom dokázali překonat strach, nenávist a hněv, musíme pěstovat prospěšné pocity, tedy lásku, vděčnost, trpělivost a soucit neboli empatii, nikoliv lítost. Pak máme silný emoční imunitní systém, klidnou mysl, zřetelně vidíme a vnímáme realitu.

Pak místo hádek pochopíte, jak byste se v situaci partnera cítili a chovali vy sami. Uděláte to, co opravdu pomůže. Třeba se omluvíte a začnete spolu znovu mluvit.

A já jsem tady od toho, abych vás naučil metody, jak umět pojmenovat problém, jak udělat z destruktivních emocí konstruktivní a jak se cítit znovu šťastný ve vztahu i bez něj.